יום ג', יד’ בחשון תשע”ט
דף הבית מרכז הפצה הכיתה שלי גלריה חדר מורים
סיור מודרך - לחצו על התמונה כדי להתחיל בסיור

קרא עוד...
 
כתבה מצולמת בערוץ 10 האקדמיה למדענים צעירים

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך מפעילים כבר תשע שנים את תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק. מטרת התהליך להביא ליישום עקרונות פיתוח בר קיימא בבתי הספר. ההסמכה מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר, ומתווה דרך פעולה אפשרית לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות. המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים שהוגדרו: ביצוע תוכנית לימודים בנושאי סביבה, הנהגת שימוש מושכל במשאבים, ביצוע פרויקט סביבתי קהילתי - זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק". מבין הנושאים הסביבתיים הרלוונטיים לסביבת בית הספר, ניתן דגש לשימוש מושכל במשאבים, לטיפוח שטחים מחוץ לשטח בית הספר ולמורשת. בית הספר מתחייב לפעול למען הסביבה באופן בולט ולשתף את הקהילה. מסגרת ההסמכה בשלב הראשון, נדרשת הנהלת בית הספר, בשיתוף עם מועצת התלמידים וההורים, להחליט על מחויבותם לנושא. בהמשך יערוך בית הספר מיפוי והערכה של מצבו העכשווי בתחום החינוך הסביבתי. ההערכה תהיה הן כמותית והן איכותית. להשלמת תמונת המצב, יגובשו בבית הספר מדדים סביבתיים אחדים שאותם מעוניינים לשפר וליישם בתרבות הבית ספרית, ועל בסיס זה תיבנה תוכנית הפעולה של בית הספר שתתייחס לשלושת התחומים הבאים: לימודים עיוניים: נושאי איכות הסביבה ייכללו בתוכנית הלימודים של בית הספר, כגון גיאוגרפיה, מדעים, חברה, בהיקף של 30 שעות לימוד שנתיות, לשתי שכבות לימוד בבית הספר היסודי. בבית הספר העל יסודי נדרשים לימודי סביבה בהיקף של 10 שעות שנתיות למחצית מתלמידי בית הספר.שימוש מושכל במשאבים: בית הספר נדרש לצמצם את השימוש במשאב אחד לפחות (מים, חשמל, נייר) ו/או לבצע איסוף פסולת למיחזור של לפחות 3 חומרים (בקבוקים לפי חוק הפיקדון, נייר , סוללות, מיכלי משקה גדולים, פסולת אורגנית, טיונרים, פסולת אלקטרונית).מעורבות קהילתית: שכבה נוספת על השכבות הלומדות (שכבה שלישית בבית הספר היסודי או רבע מכלל תלמידי בית הספר העל יסודי) נדרשת לבצע פרויקט של עשייה מתמשכת למען הקהילה במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי (לדוגמא: מיחזור, הסברה בנושאים סביבתיים שונים - צואת כלבים, הפחתת שימוש בשקיות ניילון, טיפוח מתמשך של אזורים מוזנחים תוך גיוס תושבי האיזור והרשות המקומית).מועצה ירוקה - הקמת מועצה ירוקה המורכבת מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה, אשר תקדם את תהליך ההסמכה בבית הספר. בסיום התהליך נדרש בית הספר להציג בפני ועדת השיפוט את עמידתו בשלושת הקריטריונים הנדרשים. תהליך הבדיקה והמשוב נעשה קודם כל על ידי בית הספר ורק לאחר מכן על ידי צוות ההיגוי. בסיום התהליך מקבל בית הספר את תעודת ההסמכה כבית ספר ירוק. תהליך ההסמכה מתבצע באמצעות מנגנון קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות, שמפרסם המשרד להגנת הסביבה, ובמסגרתו יכול בית ספר לקבל בסיום תהליך ההסמכה תמיכה כספית. ההנחייה והובלת התהליך נעשית על ידי מורי בית הספר בסיוע רכזי חינוך סביבתי ברשויות המקומיות, איגודי הערים והיחידות הסביבתיות וארגונים ירוקים העוסקים בחינוך כניסה למסמך ההסמכה הרשמי