יום ש', כז’ באב תשע”ז
דף הבית מרכז הפצה הכיתה שלי גלריה חדר מורים
סיור מודרך - לחצו על התמונה כדי להתחיל בסיור

קרא עוד...
 
כתבה מצולמת בערוץ 10 האקדמיה למדענים צעירים

האקדמיה למדענים צעירים ע"ש נ.ידלין תקנון-ליצירת אקלים מיטבי- תשע"ז זכויות הילד: תקנון בית הספר יהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואת חוק זכויות התלמיד, תוך שמירה על כבוד התלמיד ועל כבודם של עובדי ההוראה ואנשי המוסד החינוכי. הזכות להישמע זכות התלמידים לבקש ולקבל מידע בכל הנוגע אליהם. הפנייה צריכה להיעשות בנימוס, על מנת שלא לפגוע בזכויותיהם של אחרים. זכות התלמידים לומר את דעתם, אלא אם אין בכך פגיעה בזכויות האחרים. חובתכם שלא לפגוע או להשפיל אחרים. הזכות להגנה ולשלמות הגוף זכותכם להיות מוגנים מכל סוגי האלימות הגופנית, הנפשית, מכל חבלה, התעללות, ניצול, לרבות התעללות מינית. זכותכם להיות שותפים אקטיביים באיתור תופעת האלימות, במניעתה ובדרכי הטיפול בה. ü חשוב לדעת: על תלמידי בית הספר לכבד ולהתנהג על-פי כללי התקנון במשך כל שעות היממה. דרכי תגובה בהתאם לחוזר מנכ"ל ניסן התשע"ה- אפריל 2015. א. תלבושת והופעה לבית הספר(2.4 ) יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת כפי שתוגדר בתקנון. o שיער ארוך יש לאסוף ללא הבדל מגדרי. אין להגיע בראש מגולח בכל צורה. o יש לנעול נעליים החובקות את כל כף הרגל(מסיבות בטיחותיות) כולל סגירה מאחור. o אין לצייר על הגוף או להדביק קעקועים. o בימי חג ומועד - חולצה לבנה. o ההופעה לביה"ס,לאירועים מחוץ לבית ספר,טיולים וכד' תהייה הופעה מסודרת , הולמת ומכובדת-חולצה עם סמל בית-ספר (בחורף יש להקפיד על סמל בי"ס המוטבע על הבגד העליון. o יש ללבוש חצאית/מכנס באורך המגיע עד הברך וכן חולצות בעלות שרוול המגיעות עד חגורת המכנס. o חשוב לדעת: תלמידות א-ג יכולות להגיע לבושות בטייץ. תלמידות ד-ו, אין להגיע לבושות בטייץ למעט בשעורי חנ"ג! o יש לענוד עגילים צמודי תנוך, להגיע בצבע שיער טבעי- אחיד וללא צבעי ציפורניים ופנים. o הגעה לשעורי ספורט תכלול: מכנס חלק ללא תוספות באורך מלא או עד הברכיים בהתאם לעונה, בצבע אחיד, נעלי ספורט, בקבוק מים וכובע (ראה הרחבה). o הגעה לשעורי חוץ כיתתיים יכללו: הציוד הנדרש בהתאם להנחיות, נעליים סגורות, כובע ושתייה. דרכי תגובה בהתאם לחוזר מנכ"ל ניסן התשע"ה- אפריל 2015. ב. כללי התנהגות ושמירה על הרכוש בבית הספר (2.4 ) o יש לנהוג בכבוד ולהקפיד על תרבות דיבור ולשון נקייה בין כל באי ביה"ס. o יש לשמור על רכוש בית הספר וניקיונו. תלמיד שייתפס מלכלך, יחויב בביצוע עבודות ניקיון בביה"ס. תלמיד שימצא משחית את רכוש ביה"ס, יישא בהוצאות התיקון ויופחת ציונו בהתנהגות. o שלמות הציוד בכיתת הלימוד היא באחריות תלמידי הכתה. במקרה שייגרם נזק לרכוש הכתה ולא יאותר התלמיד גורם הנזק, יחויבו כל תלמידי הכתה בתשלום הנזק שנגרם. o נקפיד לכבד את הסביבה בה אנו חיים-נצמצם את צריכת החשמל,נקפיד לא לבזבז מים ונייר,נשמור על הטבע,נשתדל להגיע לביה"ס ברגל /ברכיבה על אופניים. o נכבד ולא נשחית את הסביבות הלימודיות החוץ כיתתיות כמו" גן בזמ"ן, החממה, החווה החקלאית והמרחבים. o האחריות להתעדכן בשינויים מוטלת על התלמידים החסרים. o התלמידים חייבים להשתתף באופן סדיר בכל השעורים והפעילויות המתקיימות בביה"ס על פי מערכת השעות וכן בפעילויות המתקיימות מחוץ לביה"ס. o חל איסור מוחלט על עזיבת שטח ביה"ס ללא רשות לפני סיום יום הלימודים. o תלמיד שאינו מגיע לביה"ס מסיבה בריאותית או אישית, יודיע על כך מראש למחנך/ת הכתה ויביא אישורים מעודכנים . o רכוש הפרט בבית הספר: התלמידים אחראים לרכושם הפרטי. אין להשאיר בכתה ציוד אישי ללא השגחה. ביה"ס אינו אחראי לכל נזק או אובדן של רכוש הפרט . דרכי תגובה בהתאם לחוזר מנכ"ל ניסן התשע"ה- אפריל 2015. ד. בהפסקות יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית- ספרית. יש להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על-ידי המורה שאינו מלמד באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום. o בזמן ההפסקה נמצא בחצר ביה"ס ולא במבנה.תורן מפתח יקפיד על נעילת דלת הכיתה. o בשטחי ביה"ס נשהה ללא סוגי מזון. o יש לשחק לפי חלוקת המגרשים המפורסמת. o כיתה שלא תפעל לפי הכללים שנקבעו,תורחק מהמגרש בהתאם. o מורי הספורט יספקו כדורים-אין להביא כדורים מכול סוג לבי"ס. o יש לשחק במגרשים ולהימנע לחלוטין משהיה מאחורי אולם הספורט, מבנה האומנות,בצמוד לגדר ביה"ס. o יש להימנע ממעבר וכניסה לחדר המורים. o בהפסקת האוכל- הארוחות יכללו כריכים ופירות. o יש להביא בקבוק מים. o אין להביא חטיפים מכל סוג. o יש להקפיד על שימוש ב"אריזה ירוקה": שקיות נייר, ניילון מתכלה, קופסאות בשימוש חוזר וכד. ה. בטקסים השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר. הנוכחות וכללי ההתנהגות בהם מחייבים על- פי כללי התקנון. ג. התנהגות בשיעורים(3.2 ) זכותו של כל תלמיד ללמוד באווירת לימודים נאותה, ולכן כל התנהגות המפריעה למהלך התקין של השיעור, תטופל משמעתית. יש לקבל את פני המורה על פי הכללים שנקבעו על ידי בית הספר, יש להישמע להוראות המורה בכיתה בזמן השיעור. יש להקפיד על תפקוד לימודי(הבאת ציוד והוצאתו מהתיק, הקשבה ולמידה, השתתפות בדיון בכיתה ברשות המורה ובאופן מכבד, מילוי מטלות). o תלמיד שיפריע במהלך השיעור, יוזהר ע"י המורה. במקרה שהתלמיד לא שעה לאזהרה ירשם התלמיד בקלסר הכיתתי( ראה דו"ח מעקב הליכות והרגלי למידה לתקופה) . o תלמיד שירשם 3 פעמים על הפרעה לא יוכל להשתתף בפעילות כיתתית חברתית.על המורה ליידע את ההורים במייל/מחברת קשר כבר בפעם השנייה. o תלמיד שירשם 5 פעמים, לא יוכל להשתתף בפעילות חברתית בית ספרית. על המורה ליידע את ההורים במייל/מחברת קשר כבר בפעם השנייה. o על התלמיד להביא לשיעור את כל חומרי הלימוד הדרושים. להכין את שעורי הבית בזמן ולבצע את כל המטלות שהוטלו עליו ע"י המורה. תלמיד שלא ינהג כך, ירשם על ידי המורה(סעיף 2,3 חלים גם כאן). o חל איסור על יציאה מהשיעור ללא רשות המורה. ו. 1. שימוש בטכנולוגיה אישית בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות(3.3 ) o השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות, אסור אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת ע"י הצוות החינוכי. o ככלל, יש להשאיר את המכשיר בארון הכיתה כשהוא במצב סגור וכבוי ואין להציבו על השולחן בכיתה אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת ע"י הצוות החינוכי. השימוש במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות. o אין לצלם אדם שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו. o צילום או הקלטה במהלך פעילות חינוכית ייעשה בהתאם להוראות הצוות החינוכי. ו.2. פגיעה מקוונת- פגיעה באמצעים דיגיטליים o אין להפיץ שמועות, להחרים או להתכתב בצורה פוגענית באמצעים הדיגיטליים השונים. o חל איסור על הפצת תכנים פרטיים מביכים ומבזים, כולל צילומים או הקלטות. דרכי תגובה בהתאם לחוזר מנכ"ל ניסן התשע"ה- אפריל 2015. ז. נוכחות, חיסורים ואיחורים o יש להימצא ברחבת הטקסים בשעה: 7.55 o נקבל את המורה כשאנו עומדים במקום ומוכנים לשיעור. o על התלמיד להיות נוכח בכל השעורים והפעילויות למיניהן המתקיימים בהתאם למערכת השעות השבועית ולוחות הזמנים. o אי השתתפות בפעילות חברתית תרשם. o תלמיד שאינו מגיע לביה"ס מסיבות שונות, חייב להודיע על כך מראש למחנך הכתה. o על התלמיד הנעדר מסיבות מוצדקות חלה חובה להציג אישור מתאים מיד עם חזרתו ללימודים למחנך ולמורה המקצועי. תקנון בית-ספר "ידלין- האקדמיה למדענים צעירים" נוסח וגובש בשיתוף מורים, הורים ותלמידים והוא מחייב את הקהילה הבאה בשערי בית-הספר. הקפדה על כללי התקנון כדאית לכולנו כיוון שהיא מזמנת אווירה נעימה ובטוחה בין כותלי בית-הספר. דרכי תגובה בהתאם לחוזר מנכ"ל ניסן התשע"ה- אפריל 2015. ü אני החתום מטה מאשר בחתימתי כי קראתי את התקנון ואתחייב לשמור על כלליו! שם התלמיד: ___________________חתימת התלמיד/ה: _____________ שם ההורה: ___________________ חתימת ההורים:_______________ שנת תשע"ז מוצלחת ופורייה! תוספות, הערות, הארות- הרחבה חינוך גופני הכניסה לאולם רק בנוכחות מורה. כניסה למחסני ציוד באישור המורה לחינוך גופני. היציאה מהכיתה לעבר האולם תהיה בשני תורים, כך גם הכניסה לאולם. בתום שיעור או הפסקה פעילה יש להחזיר הציוד ספורט במלואו לאולם, חלה אחריות אישית בנושא. לכל כיתה תורני כדור.

 
 


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS